Aktualności

Przekraczamy granicę Słowenii
Super User
17.01 około 16 przekroczyliśmy granice ze ...
Poprzez Węgry
Super User
Na gorąco.... trasa Krajowa nr 72... za 10 km ...