Przekraczamy granicę Słowenii

17.01 około 16 przekroczyliśmy granice ze Słowenią!