Bańska Bystrzyca

Zimno Zimno. Bardzo zimno. Ale jakże pięknie !
Słowacja. 14 stycznia. Bańska Bystrzyca.