Klaster Wspierania Polskiej Gospodarki Jedność

Umacniamy pozycję polskich przedsiębiorców w działaniach podejmowanych na rynku krajowym jak i poza granicami Polski, budujemy sieci formalnych i nieformalnych połączeń między podmiotami, pomagamy tworzyć i usprawniać modele biznesowe.

Podmioty należące do klastra łączy jedno: chęć zapewnienia polskim przedsiębiorcom warunków do podjęcia wyrównanej walki konkurencyjnej z zagranicznymi firmami.

W jedności siła.

Działamy w:

 1. Australii
 2. Indonezji
 3. Sudanie
 4. Etiopii
 5. Kenii
 6. Zambii
 7. Tanzanii
 8. Ruandzie
 9. Argentynie
 10. Urugwaju
 11. Brazylii
 12. Paragwaju
 13. Boliwii
 14. Kolumbii
 15. Niemczech
 16. Francji
 17. Słowenii
 18. Białorusi

Główne działania na rzecz członków klastra:

 1. wspieranie działań promocyjnych w kraju i za granicą
 2. zapewnienie wsparcia merytorycznego
 3. wyszukiwanie synergii działań
 4. rozwój relacji biznesowych
 5. popularyzacja innowacyjności i zrównoważonego rozwoju
 6. wyróżnianie wybitnych inicjatyw Nagrodą Jedności

Poparcie dla inicjatywy Klastra nie wiąże się z żadnymi kosztami, czy obowiązkami. Partnerzy otrzymywać będą informacje na temat podejmowanych inicjatyw, będą zapraszani na konferencje, zostaną włączeni w działania promocyjne Klastra. Zapraszamy wszystkie podmioty, którym zależy na umacnianiu się polskiego przemysłu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pełne członkostwo wiąże się z opłatą wysokości 1000 PLN netto rocznie. Przystąpienie do Klastra pozwala na korzystanie z bezpośredniej sieci informacyjnej skupiającej przedsiębiorców, podmioty otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Członkowie Klastra mają również do dyspozycji przestrzeń informacyjną w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Klaster.